Η ΕΕΑΑ έμπρακτος Υποστηρικτής του 1ου Συνεδρίου για την ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) σταθερή στη δέσμευσή της για την προώθηση της ανακύκλωσης των συσκευασιών ήταν ένας από τους βασικούς Υποστηρικτές στο 1ο Συνέδριο για την Ανακύκλωση (RECIS 2015) με θέμα «Ανακύκλωση στις Νησιωτικές Περιοχές».Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη στις 22 και 23 Μαΐου 2015 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ),του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Δήμου Θήρας και αποτέλεσε τόπο συνάντησης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κρατικών φορέων, των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, πανεπιστημιακοί εκπρόσωποι και ερευνητές, συναντήθηκαν στο Συνέδριο για να αναλύσουν τα δεδομένα και να αναδείξουν δυνατότητες και λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των νησιών. Η ΕΕΑΑ στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα την ανακύκλωση συσκευασίας στα νησιά. Στις νησιωτικές περιοχές – η διαχείριση των απορριμμάτων εμφανίζει ειδικά προβλήματα από αντικειμενικές αιτίες, λόγω του μικρού μεγέθους σε πληθυσμό και έκταση, της άνισηςκατανομής της ετήσιας παραγωγής απορριμμάτων εξαιτίας του τουρισμού, της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της απόστασης από τους τελικούς αποδέκτες τους. Τα παραπάνω αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για τους τοπικούς φορείς, όσο και για την ίδια την ΕΕΑΑ, η οποία το προηγούμενο έτος προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας 2 Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη Σαντορίνη και τη Μύκονο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ που λειτουργεί στα πλαίσια των έργων της ΕΕΑΑ και ξεναγήθηκε στους χώρους του. Το σύγχρονο ΚΔΑΥ της Σαντορίνης, που λειτουργεί με επιτυχία ήδη ένα χρόνο,διαθέτειδυναμικότητα 2-2,5 τόνων/ώραεξυπηρετώντας πλήρωςτο νησί, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξυπηρετήσει τα νησιά Μήλο, Φολέγανδρο Ανάφη, Σίκινο και Αμοργό, καλύπτοντας σε πλήρη ανάπτυξη 23.809 κατοίκους.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί πάνω από 1.820 συμβεβλημένους.

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση ανανεώθηκε η έγκριση λειτουργίας του Συστήματος και για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.herrco.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την κ.Έλενα Χουλιάρα,V+OCommunication,
Τηλ.: 210 – 7249000 (εσωτ. 256) – Email: ech@vando.gr

Tags