Ετήσια αποτελέσματα 2011 για την Ανακύκλωση Συσκευασιών

• 478 χιλιάδες τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες & χαρτί εντύπων) αξιοποιήθηκαν το 2011
• 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας εξυπηρετείται από τα έργα του μπλε κάδου (31/12/2011)
• 27 Kέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών λειτουργούν στη χώρα (31/12/2011)

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοινώνει τα Ετήσια Αποτελέσματα Ανακύκλωσης του 2011 από τη λειτουργία των προγραμμάτων Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας τα οποία υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με την ετήσια Απολογιστική Έκθεση που, όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ.

Παρά τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η οποία επέφερε μείωση κατά 7% στο σύνολο των απορριμμάτων από συσκευασίες που παράγονται στη χώρα σε σύγκριση με το 2010, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της κατανάλωσης των προϊόντων, η ανακύκλωση συσκευασιών συνέχισε σταθερή πορεία και το 2011.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αποτελεσμάτων της ΕΕΑΑ που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές, οι ποσότητες των υλικών που ανακυκλώθηκαν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ ανήλθαν σε 478.000 τόνους (συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων από τα Βιομηχανικά και Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας-ΒΕΑΣ που πιστοποιούνται καθώς και του χαρτιού εντύπων που ανακτάται).

Οι ποσότητες αυτές αντί να οδηγηθούν στους χώρους ταφής απορριμμάτων αξιοποιήθηκαν στα 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της ΕΕΑΑ σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση του οξύτατου προβλήματος εξεύρεσης νέων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα, οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν τόσο από τα έργα του μπλε κάδου αλλά και από δραστηριότητες της ΕΕΑΑ που ανακυκλώνουν συσκευασίες από δημοτικά απορρίμματα, όπως για παράδειγμα η συλλογή γυαλιού από εστιατόρια και ξενοδοχεία τα πολλαπλά ρεύματα από τα νησιά κλπ. ανήλθαν σε 194 χιλιάδες τόνους δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2010 παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Στο τέλος του 2011, συνολικά 241 Καλλικρατικοί ΟΤΑ σε όλη τη χώρα ήταν συμβεβλημένοι με το Σύστημα της ΕΕΑΑ με αποτέλεσμα τα έργα του μπλε κάδου να εξυπηρετούν σχεδόν το 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, δηλαδή περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκους. Περισσότεροι από 125 χιλιάδες μπλε κάδοι και 370 οχήματα συλλογής έχουν παραδοθεί στους ΟΤΑ για να χρησιμοποιηθούν στη συλλογή και αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2011 η επέκταση του συστήματος της ΕΕΑΑ στα ελληνικά νησιά ήταν σημαντική. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν έργα ανακύκλωσης σε 22 νησιά, με αποτέλεσμα 350 χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες των εν λόγω νησιών, να εξυπηρετούνται από το σύστημα του μπλε κάδου.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των συμβεβλημένων με το Σύστημα επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3% συγκριτικά με το 2010. Αυτή τη στιγμή, πάνω από 1.700 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων συνεργάζονται ήδη με την ΕΕΑΑ, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την προώθηση και την ενίσχυση της ανακύκλωσης των συσκευασιών στη χώρα μας.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η ΕΕΑΑ, μέσα από τα προγράμματα ανακύκλωσης που λειτουργεί και στηρίζει οικονομικά σε πανελλαδική κλίμακα, συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, δημιουργώντας περίπου 1.900 άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Αποδεικνύεται για μια ακόμη χρονιά, ότι το Σύστημα των μπλε κάδων ανταποκρίθηκε με συνέπεια στις ανάγκες των δήμων και των πολιτών για ανακύκλωση συσκευασιών, επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των Εθνικών Στόχων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το μέσο λειτουργικό κόστος ανάκτησης των έργων του μπλε κάδου είναι σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και από τα μικρότερα στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη μεθοδολογία (μπλε κάδος) που εφαρμόζει η ΕΕΑΑ.

Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, αναφέρει: «Το 2011 ήταν μια χρονιά γεμάτη που χαρακτηρίστηκε από προκλήσεις, τόσο σε κοινωνικό και οικονομικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, ο μπλε κάδος κατάφερε να αντισταθεί στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να συνεχίσει και το 2011 σταθερή πορεία. Τα αποτελέσματα του έτους αποτελούν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το μέλλον της ανακύκλωσης στη χώρα μας που μας κινητοποιεί για περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων της ΕΕΑΑ».