«Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΑΑ φέρνει τους μαθητές κοντά στην oρθή χρήση του μπλε κάδου ανακύκλωσης

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στο ρόλο της στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) συνεχίζει και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς – στην ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕΑΑ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επισήμανση σωστών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, που αναπτύσσει η ΕΕΑΑ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στο χώρο των σχολείων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση μέσω του μπλε κάδου και παράλληλα να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε περισσότερους από 60.000 μαθητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προγράμματα ανακύκλωσης έχουν εκπονηθεί σε σχεδόν 600 σχολεία και πολλά από αυτά έχουν τοποθετημένο ειδικό μπλε κάδο μέσα στο προαύλιο του σχολείου, ενώ τα υπόλοιπα, σε συνεννόηση με το Δήμο τους, συμμετέχουν στην Ανακύκλωση Συσκευασιών με τον μπλε κάδο που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, για την καλύτερη αφομοίωση των εν λόγω πρακτικών και προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίσουν με πιο δημιουργικό τρόπο τη διαδικασία αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, η ΕΕΑΑ δέχεται επισκέψεις σχολείων στους χώρους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου δίνεται η ευκαιρία σε περίπου 6.000 μαθητές ετησίως να παρακολουθήσουν από κοντά το «ταξίδι» της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας.

Tags