Συνεργασία Ε.Ε.Α.Α. με 3 Νέα ΚΔΑΥ!

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ξεκίνησε τρεις νέες σημαντικές συνεργασίες, συμπληρώνοντας τις 25 μονάδες διαλογής πανελλαδικά. Συγκεκριμένα,, σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία «ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕ» η οποία διαθέτει το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στον Ασπρόπυργο Αττικής, με την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ, η οποία διαθέτει το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Τρίπολη και με  την διαδημοτική επιχείρηση «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία διαθέτει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην Κοζάνη. Τα τρία  ΚΔΑΥ με την έναρξη της λειτουργίας τους θα εξυπηρετούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νομών Αττικής, Λακωνίας, Αργολίδας,  Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλωρίνης.
Συγκεκριμένα, το ΚΔΑΥ Ασπροπύργου καλύπτει έκταση 4.100 τ.μ (στεγασμένος και ακάλυπτος χώρος) ενώ έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 60 τόνων υλικών την ημέρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά στο νομό Αττικής λειτουργούν συνολικά 5 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, ένα στην Ελευσίνα, ένα στην περιοχή της Φυλής και ένα στο Μαρούσι. Τα ΚΔΑΥ αυτά, εξυπηρετούν συνολικά 3,3 εκατομμύρια κατοίκους.
Αντίστοιχα το νέο ΚΔΑΥ Τρίπολης, το οποίο αναπτύχθηκε στην ΒΙΠΕ Τρίπολης, καλύπτει συνολική έκταση περίπου 4.500 τ.μ. (στεγασμένος και ακάλυπτος χώρος), με σχεδιασμό δυναμικότητας 90 τόνων, ανά ημέρα λειτουργίας.
 
Στην Πελοπόννησο λειτουργούν συνολικά 3 ΚΔΑΥ, ένα στην Τρίπολη, ένα στην Καλαμάτα και ένα στην Πάτρα, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 700 χιλιάδες κατοίκους στην Πελοπόννησο και γειτονικά αυτής.
Τέλος, το ΚΔΑΥ Κοζάνης καλύπτει συνολική έκταση 4.500 τ.μ (500 τ.μ. στεγασμένου και 4.000 τ.μ. ακάλυπτου χώρου), επί συνόλου 320.000 τ.μ.  Με το έργο αυτό εξυπηρετούνται οι περίπου 280.000 κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας
Κατά τη λειτουργία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, πραγματοποιείται η ταξινόμηση και ο διαχωρισμός των υλικών συσκευασίας, σε επιμέρους κατηγορίες όπως: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χαρτί εντύπων, χάρτινες συσκευασίες υγρών, πλαστικές φιάλες ΡΕΤ, πλαστικές φιάλες ΗDΡΕ, λοιπές πλαστικές συσκευασίες (ΡΡ/PS), πλαστικό φιλμ, γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από λευκοσίδηρο και αλουμίνιο.
Κατόπιν, τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (εκτός από το γυαλί), δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Τα νέα ΚΔΑΥ, έρχονται να συμβάλλουν στην ενίσχυση του συνολικού Συστήματος της ΕΕΑΑ, αφού εξυπηρετούν – το καθένα στην περιοχή που δραστηριοποιείται – σημαντικό αριθμό κατοίκων.
Tags