Αύξηση 43% στις ποσότητες Αποβλήτων Συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν από το Σύστημα των Μπλε Κάδων

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια αποτελέσματα του 2009 από τη λειτουργία των προγραμμάτων Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, που υλοποιεί ανά την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Σύμφωνα με την ετήσια Απολογιστική Έκθεση που, όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο, υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΚΑ στις αρχές του 2010 , οι ΟΤΑ που συνεργάζονται με το ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ανήλθαν σε 648, από 610 το 2008. Με αποτέλεσμα, σήμερα το Σύστημα να εξυπηρετεί περίπου 7,6 εκατομμύρια κατοίκους, σε σύγκριση με τα 6,8 εκατομμύρια που εξυπηρετούσε το 2008.

Οι συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις, που συνεισφέρουν στα έργα Ανακύκλωσης, το 2009 ήταν περισσότερες από 1.550 και εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος των συσκευασιών που διατίθενται ετησίως στην εγχώρια αγορά.
Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν από τα έργα μπλε κάδων, αυξήθηκαν κατά 43% σε σχέση με το 2008. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Παράλληλα, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στην κατά κεφαλήν απόδοση αποβλήτων συσκευασίας, η οποία με βάση τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του 2009, είναι 14% μεγαλύτερη από εκείνη του 2008. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως κάθε κάτοικος που εξυπηρετείται από το δίκτυο των μπλε κάδων αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή του και τις ποσότητες που θέτει στον κάδο.

Συνολικά, οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2009 από τις δραστηριότητες του Συστήματος, περιλαμβανομένων και των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), παρουσίασαν αύξηση 8% σε σχέση με το 2008 και ανήλθαν σε 432.013 τόνους Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό αύξησης που καταγράφηκε σε μια χρονιά αρνητικής συγκυρίας στην οποία εκτιμάται ότι μειώθηκαν τα απόβλητα συσκευασίας στη χώρα κατά περίπου 4%. Υπογραμμίζεται ότι οι ποσότητες αυτές υπερκάλυψαν το στόχο του ετήσιου προγραμματισμού του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι από τα έργα μπλε κάδου, το 2009 ανακτήθηκαν επιπλέον των αποβλήτων συσκευασίας και 79.146 τόνους χαρτιού εντύπων, δηλαδή εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια κλπ.

Νέα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ξεκίνησαν να λειτουργούν στο πλαίσιο των έργων μπλε κάδου, που από 18 το 2008 ανήλθαν σε 22. Συγκεκριμένα, το 2009 εγκαινιάστηκε το νέο σύγχρονο Κ.Δ.Α.Υ. της Ε.Ε.Α.Α. στην Ελευσίνα, και παράλληλα, ξεκίνησε η συνεργασία με τα ΚΔΑΥ στο Δήμο Καλλιθέας στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και τη Λάρισα. Το 2010 η Ε.Ε.Α.Α. πρόκειται να επεκτείνει τις συνεργασίες της με νέα ΚΔΑΥ ενώ ολοκληρώνεται η κατασκευή και του Κ.Δ.Α.Υ. στην Αλεξανδρούπολη.

Το 2009, το σύνολο των εκροών για τις επενδύσεις (κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής κλπ.) και τη λειτουργία των έργων ανήλθαν σε €35,9 εκατ.

Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σημειώνει χαρακτηριστικά «Και φέτος τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Η συνεχής αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που αξιοποιούνται από το Σύστημα, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της ανακύκλωσης των συσκευασιών στη χώρα μας. Τα θετικά αποτελέσματα του 2009 υποδεικνύουν ότι η ανακύκλωση των συσκευασιών και η χρήση του μπλε κάδου ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας και αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχιση της προσπάθειας.».

Συνυπολογίζοντας το χαρτί εντύπων που ανακυκλώθηκε μέσω των έργων του μπλε κάδου και τις γυάλινες επαναχρησιμοποιούμενες φιάλες που ανακυκλώθηκαν μετά το τέλος του κύκλου της ζωής τους, οι εν γένει δραστηριότητες της ΕΕΑΑ το 2009 μείωσαν τις ποσότητες προς τους χώρους ταφής κατά περίπου 510 χιλιάδες τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, δημιουργώντας ένα σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τους δημοτικούς φορείς που διαχειρίζονται τους χώρους τελικής διάθεσης.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί, ότι τα προγράμματα ανακύκλωσης τα οποία λειτουργεί και στηρίζει οικονομικά η ΕΕΑΑ, σε πανελλαδική κλίμακα, έχουν ενισχύσει σημαντικά την τοπική απασχόληση, καθώς, μέχρι σήμερα, οι άμεσες θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε περίπου 1.600.

Tags