Μεγάλη ανταπόκριση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΕΑΑ και το 2009

Με στόχο την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς στην ιδέα της ανακύκλωσης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) επεκτείνει την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές» στην Αττική, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ενέργεια, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, συνδυάζει με εποικοδομητικό τρόπο τη θεωρία με την πράξη ώστε να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω 1020 αναλυτικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, όπου σχεδόν 25.500 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ενημερώθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου εκείνοι και οι καθηγητές τους να κατανοήσουν πλήρως την αξία της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση στον μπλε κάδο και να μάθουν πόσα από τα καθημερινά τους απορρίμματα μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, η ΕΕΑΑ τοποθέτησε πάνω από 230 ειδικούς μπλε κάδους στα σχολεία που έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα, με στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν αμέσως μετά την εκπαιδευτική παρουσίαση τη διαδικασία της ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τους κάδους που απέκτησε το σχολείο τους.

Επιπλέον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για σωστή ανακύκλωση, σε όλους τους μαθητές, μικρά συμβολικά δώρα, καθώς και ειδικές τσάντες ανακύκλωσης για την κάθε τάξη. Σε πολλά σχολεία, οι μαθητές και οι καθηγητές οργανώθηκαν και τοποθέτησαν τις σακούλες αυτές σε κάθε τμήμα για την ευκολότερη συλλογή των συσκευασιών τις οποίες έπειτα, όταν γεμίζουν, φροντίζουν να τις αδειάζουν στους μπλε κάδους.

Συνολικά, το πρόγραμμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε 11 Δήμους της Αττικής. Η ενέργεια «Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές» προγραμματίζεται να επεκταθεί περαιτέρω και το 2010, έπειτα από την έντονη ανταπόκριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τη συμβολή του προγράμματος αλλά και τις ευρύτερες συστηματικές δράσεις της ΕΕΑΑ, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω αύξηση της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των Ελλήνων στην ιδέα της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Tags