Ενεργή συμμετοχή της Ε.Ε.Α.Α. στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης του 27ου Κλασσικού Μαραθωνίου

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που πραγματοποιεί πανελλαδικά δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών, στήριξε το θεσμό του Κλασσικού Μαραθωνίου, οργανώνοντας την υλοποίηση του προγράμματος Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του 27ου Μαραθωνίου της Αθήνας που έγινε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Στηρίζοντας την ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» και – στηρίζοντας τις προσπάθειες που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΕΑΑ σε συνεργασία με τη «Green Team» Εθελοντών του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας, ανέλαβε δράση. Η εταιρεία προμήθευσε με ειδικές σακούλες συλλογής τους εθελοντές της Green Team, ενώ ανέλαβε στη συνέχεια την παραλαβή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών που προέκυψαν με το πέρας της διοργάνωσης.

Συνολικά η ΕΕΑΑ συνέλλεξε πάνω από 1700 κιλά συσκευασιών κυρίως από χαρτί και πλαστικό. Στις ποσότητες αυτές περιλαμβάνονται περίπου 55.000 πλαστικά μπουκάλια, που καταναλώθηκαν από τους διαγωνιζόμενους δρομείς του Μαραθωνίου.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ανακύκλωσης, του 27ου Μαραθωνίου αναδεικνύουν την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών και δημοτών που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ενέργειες και ειδικότερα στο θέμα της ανακύκλωσης συσκευασιών. Η ΕΕΑΑ συνεχίζει να υποστηρίζει με συνέπεια τις ενέργειες αυτές που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

Tags