Ξεπέρασαν τις 1.500 οι υπόχρεες επιχειρήσεις που έχουν συμβληθεί

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η οποία είναι υπεύθυνη πανελλαδικά για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), έφτασε πλέον τις 1.532 συμβεβλημένες επιχειρήσεις-μέλη που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί για την ΕΕΑΑ ένα ουσιαστικό βήμα, καθώς πλέον οι συσκευασίες των μελών της αποτελούν τα 2/3 του συνόλου των διατιθέμενων συσκευασμένων προϊόντων και συσκευασιών στην Ελλάδα.

Με τη συμμετοχή τους στο Σύστημα, τα μέλη της ΕΕΑΑ εκπληρώνουν με το βέλτιστο τρόπο τη νομική υποχρέωσή τους, που αφορά στη μέριμνα για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών και συνεισφέρουν σε όλες τις δράσεις του Συστήματος (έργα, επενδύσεις), βάσει της χρηματικής εισφοράς που ορίζεται από την εγκεκριμένη από την πολιτεία Σύμβαση Συνεργασίας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Ο Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ, δήλωσε τα ακόλουθα: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι πλέον ξεπεράσαμε τις 1.500 Συμβάσεις Συνεργασίας. Η όλο και μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των συμβεβλημένων με το Σύστημα αποδεικνύει ότι η Ε.Ε.Α.Α διευρύνει συνεχώς το ρόλο της ως ο συλλογικός φορέας της ελληνικής βιομηχανίας και του εμπορίου που στοχεύει στην προώθηση της Ανακύκλωσης των συσκευασιών. Αύξηση των μελών συνεπάγεται περαιτέρω ενίσχυση των έργων και δράσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο την τάχιστη διάδοση της ιδέας της Ανακύκλωσης σε όλους τους Έλληνες.»

Tags