Με αυξητικούς ρυθμούς προχωρά η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα με βάση τα αποτελέσματα της Ε.Ε.Α.Α. για το 2008

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) ανακοινώνει σήμερα τα ετήσια αποτελέσματα του 2008 από τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας που υλοποιεί ανά την Ελλάδα με τη συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Σύμφωνα με την ετήσια Απολογιστική Έκθεση που, όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο, υποβλήθηκε προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές, στο τέλος του 2008 οι ΟΤΑ που συνεργάζονται με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που οργανώνει η ΕΕΑΑ ανήλθαν σε 610 και στους οποίους κατοικούν περίπου 6,8 εκατομμύρια κάτοικοι. Οι συμβεβλημένες με το Σύστημα επιχειρήσεις ήταν πάνω από 1.400 και εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος των συσκευασιών που διατίθενται ετησίως στην εγχώρια αγορά.
Οι επενδύσεις (κάδοι, οχήματα, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών -Κ.Δ.Α.Υ.) για την ανάπτυξη νέων έργων και την επέκταση των υφιστάμενων το 2008, έφτασαν τα €26 εκατ., ενώ οι δαπάνες για τη λειτουργία των έργων τα € 24 εκατ. Το σύνολο των εκροών το 2008 παρουσίασε αύξηση 66% σε σχέση με το 2007 και τα ετήσια έξοδα ήταν κατά €17 εκατ. περισσότερα από τα αντίστοιχα έσοδα και καλύφθηκαν από το οικονομικό απόθεμα της Ε.Ε.Α.Α.
Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2008 παρουσίασαν αύξηση 21% σε σχέση με το 2007 και ανήλθαν σε 415.844 τόνους. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ειδικά οι ποσότητες από τα έργα του μπλε κάδου που αξιοποιήθηκαν το 2008 σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 73%.
Επιπλέον αυτών, το 2008 από τα έργα του Συστήματος ανακυκλώθηκαν 56.512 τόνοι χαρτιού εντύπων.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, το δίκτυο των Κ.Δ.Α.Υ. ενισχύθηκε το 2008, με αποτέλεσμα στο τέλος του έτους να λειτουργούν ανά τη χώρα 18 ΚΔΑΥ: Αττικής (Αμαρουσίου, Ασπρόπυργου, Φυλής), Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Ταγαράδων, Νεοχωρούδας), Κατερίνης, Ηρακλείου, Χανίων, Καλαμάτας, Πάτρας, Ζακύνθου, Λαμίας, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Βόλου και Σχηματαρίου.
Είναι, επίσης, σημαντικό να αναφερθεί ότι τα προγράμματα ανακύκλωσης που λειτουργεί και στηρίζει οικονομικά η Ε.Ε.Α.Α., σε πανελλαδική κλίμακα, έχουν ενισχύσει σημαντικά την τοπική απασχόληση καθώς, μέχρι σήμερα ο αριθμός των εργαζομένων ξεπερνά τα 1050 άτομα.
Ο κύριος Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, σημειώνει «Τα αποτελέσματα του 2008 μας γεμίζουν με ιδιαίτερη αισιοδοξία για την πορεία της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας. Οι ποσότητες των αποβλήτων που αξιοποιήθηκαν το 2008 από την Ε.Ε.Α.Α. και το Σύστημα αποδεικνύουν ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει και ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους τη διαλογή των οικιακών αποβλήτων και τη χρήση του μπλε κάδου. Με την ενίσχυση της συμβολής των δήμων και των επιχειρήσεων στο έργο μας τα επόμενα χρόνια, στοχεύουμε στην την περαιτέρω ενδυνάμωση του Συστήματος σε πανελλαδική κλίμακα προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Αξίζει να προσθέσουμε ότι στις αρχές του 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας, ένα πολύ σύγχρονο Κέντρο Διαλογής που κατασκεύασε η Ε.Ε.Α.Α. ενώ βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής το Κ.Δ.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης και υπό αδειοδότηση τα Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου και Ανατ. Μακεδονίας.

Tags